Waarom meedoen?

 

De wens voor MEERkamp is dat zoveel mogelijk bedrijven, organisaties, verenigingen, families, vrienden en vriendinnen in en rondom Haarlemmermeer een team van 6 personen samen stellen en meedoen aan dit sportieve evenement.

Doelen die met het Lions MEERkamp worden nagestreefd:

  • het bevorderen van het welzijn van particulieren en van werknemers van Haarlemmermeerse bedrijven.
  • financiële middelen vergaren om daarmee het vergroten van ontwikkelingsmogelijkheden van Haarlemmermeerse kinderen in achterstandsituaties mogelijk te maken .  Voor deze kinderen bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten op school en in het sociaal-maatschappelijke leven.
  • het vergroten van kennis en vaardigheden van CIOS studenten in hun opleiding.
  • belangstelling op te wekken voor de Lions organisatie en de organiserende clubs.
  • de lokale bevolking (passief en actief) getuige te laten zijn van een groot ‘sports- and-fun’ spektakel.

Ja, ik wil meer weten.

MEERbewegen sponsors