Sponsors en doel

De webwinkel van de Lionsclubs Haarlemmermeer-Ringvaart en Haarlemmermeer-XXY bevatten ook dit jaar weer hoge kwaliteit Amaryllisbollen, heerlijke wijnen en een bierpakket.

Luxor Tuinbouwadvies B.V. levert de amaryllissen, bolmaat 30. En wij verkopen de Amaryllis bollen voor € 9,50 per stuk, de Amaryllis Art-wax bollen voor € 11,50 per stuk. De prijs van deze grote kwaliteitsbollen ligt daarmee een stuk onder de nu geldende prijzen bij tuincentra en webwinkels. Let dan wel op de grootte van de bollen en de in de prijs begrepen toegevoegde materialen. En natuurlijk de mooie geschenk verpakking.

En Wittebol Wine & Spirits uit Aalsmeer is weer de leverancier van al die mooie wijnen en het bierpakket. Ook dit jaar geeft Wittebol een prachtige korting op alle afgenomen producten. Met deze mooie korting en een opslag per fles of pakket op de winkelprijs komt er een prachtig resultaat voor de goede doelen.

Fight for Sight

Is een Stichting die meer dan 54 jaar geleden door Nederlandse Lionsclubs is opgericht om onnodige blindheid te voorkomen in ontwikkelingslanden. Vele honderden projecten heeft zij inmiddels succesvol uitgevoerd. Het bestuur van deze stichting bestaat uit Lions die allen bevlogen zijn van de “We Serve” gedachte en zich belangeloos inzetten voor het goede doel.

Hiernaast zijn er verschillende adviseurs die belangeloos de stichting al vele jaren deskundig ondersteunen in de beoordeling en uitvoering van projecten.

Fight for Sight heeft een ANBI status en werkt nauw samen met Wilde Ganzen waarmee in de loop der jaren een intensieve relatie is opgebouwd.

36 miljoen blinden op de wereld!

Fight for Sight en Wilde Ganzen werken al sinds 1993 eendrachtig samen om wereldwijd blindheid en slechtziendheid te bestrijden. De belangrijkste doelstellingen zijn:

  • Financieren van oogoperaties, inclusief implantlenzen en oogheelkundig instrumentarium
  • Voorzien in low-vision hulpmiddelen, met name bij kinderen, zoals bijvoorbeeld ’n loep of leesplankje
  • Ondersteuning van oogheelkundige opleiding en training van plaatselijke gezondheidswerkers
  • Ondersteuning van outreach programma’s, waarbij patiënten in afgelegen gebieden geholpen kunnen worden
  • Ondersteuning aan schoolscreeningprogramma’s en zo nodig het verstrekken van brillen
  • Uitvoeren van programma’s voor maatschappelijke integratie van visueel gehandicapten

De impact van oogzorg in ontwikkelingslanden

Op een totale bevolking in de wereld van 7,3 miljard mensen zijn er naar schatting 36 miljoen blinden en 217 miljoen slechtzienden. Van deze 253 miljoen mensen met een visuele beperking leeft 90% in landen met lage- en middeninkomens.

Het klopt dat blindheid en slechtziendheid geen dodelijke aandoeningen zijn, maar het is wel een ernstige handicap. De patiënt wordt arbeidsongeschikt, verliest inkomen, het gezin wordt armer, schoolgeld kan niet meer betaald worden, kinderen moeten jong gaan werken, vaak moet een kind de ouder of grootouder permanent helpen en kan daardoor niet naar school.

Ook de maatschappij heeft er last van: verlies van inkomen betekent minder belastinginkomsten, vaak is steun door de overheid nodig, het leidt tot verminderde consumptie en een lagere opleiding van de kinderen.

Actief sinds 1993 – Hulp voor de allerarmsten

Terug naar de winkel